KATEGORİLER

Hijyen Konusu İşletmemiz İçin Önemli

Hem müş­te­ri­le­ri­miz hem de ekip üye­le­ri­miz için temiz bir ortam ya­rat­mak ön­ce­li­ği­miz.

Bu ne­den­le, sizlere sağladığımız ürünleri aşa­ğı­da­ki­ler de dahil olmak üzere te­miz­le­me­ye özel­lik­le dik­kat ediyoruz.

POS ci­haz­la­rı
Tez­gah­lar
Mut­fak tez­gah­la­rı
Ça­lış­ma ma­sa­la­rı
Kapı kol­la­rı
Yazar ka­sa­lar
Bil­gi­sa­yar (klav­ye­ler)

Bu ey­lem­le­ri gün­lük ru­ti­nin bir par­ça­sı ha­li­ne getirdik.

Yorum yaz

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.